Khóa An cư thu đông 2018 – 2019

An cư là truyền thống của đạo Bụt có từ 2600 năm về trước, dành cho các vị xuất sĩ trong ba tháng mùa mưa. Ở Ấn Độ vào mùa mưa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, cho nên các vị xuất sĩ đều ở tại tu viện trong ba tháng để tu tập mà không đi ra ngoài và cũng để tránh dẫm đạp côn trùng trên đường đi.

An cư là một cơ hội lớn dành cho các vị xuất sĩ cũng như cư sĩ chuyên tâm đào sâu vào sự thực tập. Cơ hội được tu tập chung với Tăng thân sẽ cho mình nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển hóa, để chế tác hạnh phúc dễ dàng hơn so với khi tu tập một minh. Năng lượng tập thể của Tăng thân có thể giúp mình bước được những bước rất dài trong sự chuyển hóa.

Cũng theo truyền thống đó, tại Tu viện Bích Nham mỗi năm cũng có những khóa An cư kiết Đông. Đặc biệt năm nay khóa An cư được tổ chức vào giữa mùa thu mà không phải vào mùa đông theo thông lệ.

Khóa An cư thu đông năm  nay sẽ bắt đầu từ ngày 14/10/2018 tới ngày 13/01/2019.

Lễ đếm thẻ dự kiến sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 13/10/2018, và Lễ đối thủ khai mạc khóa An cư thu đông 2018 – 2019 sẽ vào ngày 14/10/2018.

Ba tháng An cư là cơ hội vô cùng quý báu để chúng ta đào sâu và làm lớn mạnh sự thực tập của mình. Trong thời gian An cư, việc hạn chế sử dụng Internet cũng như việc xuống phố hoặc ra khỏi tu viện sẽ được hạn chế để yểm trợ và đóng góp vào năng lượng tu học chung của quý thầy quý sư cô cũng như những vị cùng tham gia tu học trong thời gian này.

Nếu sắp xếp được thời gian, quý vị có thể đến thực tập trọn vẹn ba tháng tại Tu viện, để yểm trợ sự tu  học của quý thầy quý sư cô cũng như có thể vun trồng cho sự thực tập của quý vị càng ngày càng lớn mạnh hơn.