Theo dấu chân Bụt

Theo dấu chân Bụt, từ ngày 22/09 đến 05/10 năm 2018 (14 ngày).

Quý vị sẽ vừa được tham gia tu học và thăm viếng đất Bụt cùng với quý thầy, quý sư cô, và cùng được tổ chức với cư sĩ Dharmacharya Shantum Seth. Xem thêm chi tiết về chương trình.