Các chương trình thường trú

Các bạn có muốn đào sâu sự thực tập chánh niệm và trao dồi kinh nghiệm đời sống Tăng thân của mình? Các chương trình của Tu viện như Work exchange (làm việc giảm lệ phí), tu học thường trú (Residential Practice), và chương trình năm năm (Five-Year Monastic Programes) là những chương trình sẽ giúp bạn sống và phụng sự khi bạn ở tu viện. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về những chương trình này, xin hãy liên lạc địa chỉ điện thư văn phòng của tu viện office@bluecliffmonstery.org.

Chương trình Work Exchange (làm việc giảm lệ phí)

Để tạo điều kiện cho các bạn muốn đến sống và phụng sự ở tu viện trong thời gian một đến ba tháng, đồng thời tham gia vào các sinh hoạt tu học cùng với quý thầy quý sư cô; các bạn có thể giúp làm việc 20 tiếng đồng hồ trong tuần qua các công việc như làm vườn, văn phòng, v.v… để được giảm 50% lệ phí. Đây là một cơ hội tốt để các bạn làm quen với đại chúng cũng như đào sâu vào sự thực tập chánh niệm của mình ở tại tu viện.

Nếu các bạn muốn được tham gia vào chương trình này, trước hết xin các bạn hãy ghi danh tới ở tu viện hai tuần theo mức lệ phí bình thường với văn phòng (xem thêm trong phần đăng ký tham dự khóa tu). Trong phần ghi chú của trang ghi danh, xin hãy cho văn phòng biết là bạn muốn tham gia vào chương trình này và thời hạn bạn muốn ở tu viện. Sau thời gian hai tuần, các bạn sẽ viết một lá thư gởi đến cho quý thầy quý sư cô để chia sẻ sự thực tập cũng như ý nguyện các bạn muốn gia hạn thời gian ở lại tu viện và tham gia vào chương trình này.

“Tôi vô cùng biết ơn Tu viện Bích Nham đã tạo những điều kiện thuận lợi để tôi có thề đào sâu vào sự thực tập của mình và trị liệu nội tâm khi đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Work Exchange không những đã giúp tôi có đủ điều kiện tài chánh để sống ở tu viện trong thời gian dài mà còn giúp tôi có được một sự cảm nhận sâu sắc hơn trong tình gia đình, sự đóng góp cũng như sự liên hệ trong khi làm việc cùng quý thầy quý sư cô trong cuộc sống hàng ngày của Tu viện.”
– Erin Bullock –

 

Chương trinh tu học thường trú (Residential Practice)

Nếu quý vị muốn đào sâu hơn nữa vào sự thực tập, nếu quý vị muốn sống và phụng sự ở tu viện trong một năm thì đây là chương trình thực sự dành cho quý vị. Chương trình này chủ yếu dành cho các bạn nữ đã biết sơ về đời sống và sự thực tập của Tu viện và có kỹ năng nào đó có thể đóng góp cho Tu viện như thư ký văn phòng, kế toán, vườn cảnh, vườn rau, bảo trì, kỹ thuật thông tin, quản lý hồ sơ và dữ liệu, và nhiều lĩnh vực công việc khác nữa. Quý vị sẽ  được sống và tu học với sự hướng dẫn của sư cô y chỉ sư của mình. Xin bấm vào đây để biết rõ thêm về chi tiết của chương trình này.

“Sống ngay trung tâm thành phố Nữu Ước (New York), chuyện quân bình giữa công việc và sự thực tập là một thử thách không bao giờ có thể thành tựu. Chương trình tu học thường trú đã tạo cho tôi một môi trường bình an và trị liệu để tôi thực hiện được công việc bằng cách huấn luyện cho tôi thấy được sự liên hệ mật thiết giữa những hành động (nghiệp) hàng ngày của tôi với ước nguyện sâu sắc của mình.”
– David Kenneally –

 

Chương trình năm năm (Five-year Monastic Programe)

Bạn có muốn thử nghiệm sống đời sống của một người xuất sĩ? Chương trinh này mở ra cho các bạn trẻ từ 20 tới 35 tuổi muốn xuất gia và sống trong đại chúng xuất sĩ trong thời gian 5 năm. Vâng, đây là một sự cam kết lớn, nhưng phần thưởng bạn sẽ nhận được cũng sẽ không kém. Các bạn có thể đến Tu viện sống trong thời gian 3 tháng trước khi bước vào giai đoạn tập sự. Một vị tập sự xuất gia sẽ được chỉ dẫn một cách cụ thể về đời sống của người xuất sĩ và sẽ có thêm sự hướng dẫn từ quý thầy quý sư cô y chỉ sư. Nếu thực tập vững vàng và sống hòa hợp trong tăng thân thì các bạn sẽ được xuất gia và bắt đầu đời sống xuất gia của mình trong tăng đoàn xuất sĩ. Sau khi hoàn tất chương trình 5 năm, các bạn có thể tiếp tục đi trên con đường xuất gia hoặc bạn có thể trở lại đời sống thế tục của bạn.

“Trong tăng thân, đời sống xuất gia là quá trình huấn luyện tôi trong các mối quan hệ: trước hết là với tự thân tôi, sau đó là với những người xung quanh. Nó không phải là trốn chạy cuộc đời, mà là cuộc sống thực tế nhất mà tôi từng biết đến. Đó chính là đời sống trị liệu và phụng sự xác thật nhất. Thời gian thực tập tu học, làm việc và chơi với quý thầy quý sư cô là trải nghiệm ý nghĩa nhất trong cuộc sống của tôi.”
– Sư chú Chân Trời Giải Thoát –