Dòng tu Tiếp Hiện

Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (TNPSXH) được thành lập vào năm 1964. Trường đào tạo những thanh niên trong đó có các thầy và các sư cô trẻ, để đi về miền quê giúp những người nông dân tái thiết lập thôn làng. Các tác viên về thôn làng, chơi với trẻ em, dạy các cháu đọc, dạy các cháu viết và múa hát. Đến khi dân làng bắt đầu quý mến các tác viên, chúng tôi mới đề nghị xây dựng trường học cho các cháu. Người góp tre, nhà góp lá dừa và thế là các cháu có một ngôi trường. Các tác viên đều làm việc không lương.

Để hỗ trợ cho các tác viên vừa có cơ hội phụng sự giúp đời, vừa có cơ hội thực tập tu học, dòng tu Tiếp Hiện đã được ra đời năm 1966, và sự ra đời của nó rất có ý nghĩa.

Vào ngày 5 tháng 2 năm 1966, sáu vị được truyền 14 giới Tiếp Hiện đầu tiên là:

  1. Diệu Huỳnh – Phan Thị Mai.
  2. Diệu Không – Cao Ngọc Phượng
  3. Diệu Thiện – Phạm Thúy Uyên.
  4. Tuệ Linh – Đỗ Văn Khôn.
  5. Minh Tịnh – Bùi Văn Thanh.
  6. Tâm Thông – Nguyễn Văn Phúc.

 

 

Từ trái sang phải: Phạm Thúy Uyên, Cao Ngọc Phượng, Nhất Chi Mai, Nguyễn Văn Phúc, Bùi Văn Thanh, Đỗ Văn Khôn

Muốn hiểu rõ về Dòng tu Tiếp Hiện, xin quý vị đọc thêm những bài viết trong trang nhà langmai.org

Hoặc quý vị có thể vào trang tiếng Anh orderofinterbeing.org của những người Tiếp Hiện tại Mỹ.