Đến thăm Tu viện

Chào mừng quý vị và các bạn đến tu viện Bích Nham cùng tu tập với tăng thân vào Ngày Quán Niệm hay Khóa tu cho cá nhân hoặc Khóa tu theo chủ đề. Bạn có thể đến tu viện tu học mà không cần phải có kinh nghiệm thiền tập. Những ai đến tu học ngày quán niệm không phải đóng lệ phí, tu viện tùy lòng hảo tâm cúng dường của quý vị để giúp tu viện duy trì đều đặn các sinh hoạt tu học. Xin nhớ vào thăm trang Thời khóa hay trang Lịch sinh hoạt tu học năm 2019 để chọn đến đúng những thời điểm nào tu viện mở cửa nhận khách.

Trong thời gian lưu lại tu viện, quý vị/các bạn sẽ có cơ hội thực tập thiền ngồi, thiền đi; thưởng thức ăn cơm trong chánh niệm cùng với đại chúng; nghe những thời pháp từ Thầy và quý thầy, sư cô; vui niềm vui trong vẻ đẹp thiên nhiên của suối, rừng, vườn tược và những con đường thiền hành sau tu viện.
Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý vị và các bạn ghé thăm trang
Đến tu học trong ngàyCác khóa tu trong năm.

Thông tin về thời khóa, xin vào xem Thời khóa hay trang Lịch sinh hoạt tu học năm 2019.

Căn bản của một đoàn thể đẹp đó là sống mỗi ngày có niềm vui và an lạc.”

Thích Nhất Hạnh