Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Latest Past Events

Không có ngày Quán Niệm

Tu viện Bích Nham 3 Mindfulness Road, Pine Bush

Xin vào trang đến tu học trong ngày để biết thêm về thời khóa tu học trong ngày Quán niệm.

Ngày Quán Niệm

Tu viện Bích Nham 3 Mindfulness Road, Pine Bush

Thời khóa mẫu (lưu ý là thời khóa có thể sẽ thay đổi). Xin vui lòng kiểm tra trên trang nhà để được cập nhật thông tin về những thay đổi trong thời khóa. Chủ Nhật 09:30 sáng –  Pháp thoại 11:00 sáng –  Thiền Đọc thêm ...

Calendar powered by The Events Calendar