Nghe tụng kinh

Nếu tâm tư quý vị đang xôn xao, xin mời quý vị ngồi xuống thật yên để lắng nghe những lời kinh. 

Quý vị có thể tụng kinh chung với quý thầy cô và với đại chúng. Những bài kinh như Hướng Về Kính Lạy, Mười Nguyện Phổ Hiền hoặc Quy Nguyện… nghe tới đâu thì quý vị hiểu tới đó. Lời kinh thấm vào cơ thể và tâm hồn, đem tới cho quý vị niềm an ủi, lắng dịu, giúp cho quý vị thấy được tâm cũng như hoàn cảnh của quý vị một cách rõ ràng, và nhờ đó quý vị có thể tìm được hướng đi hoặc cách hành xử cần thiết để giải quyết những thắc mắc, khó khăn của chính mình.