Sinh hoạt Tăng thân

Tăng thân là một cộng đồng thực tập thiền theo phương pháp Chánh niệm, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc cũng như những khó khăn để cùng khuyến khích nhau trên con đường thực tập.

Quý vị cũng có thể tự mình thiết lập một Tăng thân bằng cách tìm những người bạn có cùng ý muốn thực tập tu học gần nơi mình ở, để có thể dễ dàng gặp nhau thường xuyên cùng thực tập ngồi thiền, đi thiền hành, nghe pháp thoại, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đó cũng là một cách để chúng ta có thể vun trồng thêm sự hiểu biết và có sự kết nối truyền thông với những người xung quanh.


Quý vị có thể tham khảo thêm một số quyển sách như “Sống chung an lạc” hoặc một số nguồn bằng tiếng Anh tại trang  thichnhathanhfoudation.org hoặc trang “Xây dựng Tăng thân”.

Hiện nay đã có một số sinh hoạt dành cho các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 35, các bạn có thể vào trang Wake Up hoặc trang Viet wakeup để biết rõ thêm chi tiết và đăng ký tham dự để có thể học hỏi thêm.