Lễ Phật Đản 2024

Có một người sinh cách đây 2600 năm mà cách sống của người ấy vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm trong xã hội loài người, người đó phải có một nhân cách rất vĩ đại. Chính vì vậy cho nên chúng ta xưng tụng người đó là Đức Từ Bi. Trong ngày lễ Phật Đản chúng ta có cơ hội quán chiếu để thấy rằng Bụt có sẵn ở mỗi trong chúng ta; và chúng ta chính là sự tiếp nối của Bụt trong mỗi hơi thở và mỗi bước chân chánh niệm.

Namo Shakyamuni Buddha,

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật Tử xa gần,

Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 sẽ được Tu viện Bích Nham tổ chức vào ngày chủ nhật 19/5/2024.

Lễ Phật Đản, Chủ Nhật, Ngày 19 Tháng 5, 2024

30 phút Thiền Hướng Dẫn và Sám Pháp Địa Xúc – 6:00 AM:

Pháp Thoại bằng tiếng Anh – 9:30 AM:

Quý Phật Tử có thể theo dỏi bằng tiếng Việt trên YouTube https://youtube.com/live/3U-oXwAufjc

Lễ Tắm Bụt – 11:00 AM: