Chương trình khoá tu năm 2019

Những chương trình khoá tu 2019

  • Ngày 26/3:          Buổi chia sẻ pháp môn tại trường Đại học Yale
  • Ngày 29 – 31/3:  Khoá tu cuối tuần cho sinh viên Đại học trường Delaware County Community College
  • Ngày 5 – 7/4:       Khoá Quán Niệm tại chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Washington, DC
  • Ngày 12 – 14/4:   Khoá tu cuối tuần cho sinh viên và giáo sư trường Luật City University of New York
  • Ngày 24 – 28/4:   Khoá tu Tiếp Hiện
  • Ngày 17 – 19/5:    Lễ Bụt Đản Sanh
  • Ngày 19 – 23/6:   Khoá tu Wake Up
  • Ngày 10 – 14/7:    Khoá tu Mùa Hè

 

***Mùa Hè sẽ có một buổi chia sẻ pháp môn tại bệnh viện Johns Hopkins, Massachussetts và mỗi tháng sẽ có ngày Quán Niệm tại ABC Homes, New York.

Ngoài ra, Tu viện cũng mở Ngày Quán Niệm, vào hầu hết các ngày thứ năm và Chủ Nhật chào đón tất cả mọi người đến cùng tu tập.

Xin nhớ kiểm tra trang Thời khóa hay trang Lịch sinh hoạt tu học trong năm 2019 để đến đúng ngày tu viện mở cửa.